image

HİDRO ENERJİ SANTRALİ

Hidroelektrik Santrallar potansiyel enerjiye sahip su gücünün türbinler vasıtası ile elektrik enerjisine dönüştürüldüğü üretim tesisleridir. Hidroelektrik enerji günümüzde en yaygın olarak kullanılan yenilenebilir enerji kaynağıdır. Firmamız hidroelektrik santralların her türlü mekanik ve elektrik sistemlerinde anahtar teslim yüklenici olarak hizmet vermektedir.

 

 • AC Sistem Montajı
 • DC Sistem Montajı
 • Control – Koruma Sistem montajı
 • MV Sistem Montajı
 • İkaz Sistem Montajı
 • Aydınlatma Sistem Montajı
 • Bus Duct Montajı
 • Dizel Jeneratör Montajı
 • Kablo Tava Montajı
 • Kablo Serimi ve Terminasyonu
 • Türbin Montajı
 • Generatör Montajı
 • MIV Montajı
 • Governör Sistem Montajı
 • Soğutma Suyu Sistem Montajı
 • Komprasör Sistem Montajı